Коммерческие тендеры
Регистрация   Забыли пароль?   
Главная >> Коммерческие тендеры и конкурсы >> Финансовые услуги (страхование, лизинг, коллектор, брокер, аудит, кредиты, РКО) >> Тендер по выбору страховой компании для оказания услуги страхования собственного недвижимого имущества Банка

Тендер по выбору страховой компании для оказания услуги страхования собственного недвижимого имущества Банка

Заказчик Просмотр данного поля запрещен
Предмет закупки Тендер по выбору страховой компании для оказания услуги страхования собственного недвижимого имущества Банка
Разделы (отрасли) Финансовые услуги (страхование, лизинг, коллектор, брокер, аудит, кредиты, РКО)  »
Начало тендера 04.05.2018
Срок подачи предложений 08.05.2018 до 14:00
Регион поставки Винницкая обл., Украина
Волынская обл., Украина
Днепропетровская обл., Украина
Донецкая обл., Украина
Житомирская обл., Украина
Закарпатская обл., Украина
Запорожская обл., Украина
Ивано-Франковская обл., Украина
Киевская обл., Украина
Кировоградская обл., Украина
Луганская обл., Украина
Львовская обл., Украина
Николаевская обл., Украина
Одесская обл., Украина
Полтавская обл., Украина
Ровненская обл., Украина
Сумская обл., Украина
Тернопольская обл., Украина
Харьковская обл., Украина
Херсонская обл., Украина
Хмельницкая обл., Украина
Черкасская обл., Украина
Черниговская обл., Украина
Черновицкая обл., Украина
Текст объявления

Умови страхування

 

Предмет страхування

Конструктивні елементи будівлі, включаючи внутрішню та зовнішню обробку (в т. ч. двері), комунікації (у т. ч. системи охоронної та пожежної безпеки), скляні елементи, вікна

 

Визначення страхової суми

Страхова сума визначена страхувальником та приймається страховиком як дійсна вартість

 
 

Страхова сума, грн.

1 691 080 659,32

 
 

Ліміт відповідальності за оздобленням (внутрішнє та зовнішнє)

60 % від страхової суми

 

Франшиза

0 % від страхової суми

 

Страхова сума

Неагрегатна

 

Строк дії договору

12 місяців

 

Оплата

Одноразовий платіж, сплата 2-ма частинами

 

Норматив на ведення справи

Не вище 10%. Норматив на ведення страви не утримується страховиком у випадку виключення із переліку застрахованого майна по ініціативі страхувальника одного або декількох застрахованих об’єктів

 

Страхові ризики

1. Вогневі ризики (в т. ч  пожежа, вибух, удар блискавки, що викликав пожежу);

 

2. Падіння пілотованих літальних апаратів та їх частин;

 

3. Пошкодження водою;

 

4. Наїзд транспортних засобів;

 

5. Протиправні дії третіх осіб (в точу числі, але не обмежуючись: крадіжка, грабіж, розбій, хуліганство, підпал, умисне знищення/пошкодження);

 

6. Стихійні явища;

 

7. Бій скла.

 

Страхове відшкодування

Розмір страхового відшкодування включає матеріали, роботи, доставку, оренду будівельного обладнання, монтаж, демонтаж та інше, в тому числі витрати Страхувальника, пов’язані із запобіганням та зменшенням збитку, завданого застрахованому майну, збереженням застрахованого майна та усуненням причин, що сприяють виникненню додаткового збитку,  покриваються страховиком в повному обсязі без встановлення окремих лімітів відповідальності.

 

Розрахунок страхового відшкодування

Без урахування зносу.

 

Строк повідомлення в страхову компанію про настання події (усно)

Не пізніше ніж 3 (робочих ) дні з дня коли стало відомо страхувальникові про подію

 

Незалежна експертиза

При настанні страхового випадку, в разі  неможливості визначення причини або суми збитку на основі наданих Страхувальником документів, Страховик має право призначити експертизу лише за умови письмового погодження із Страхувальником суб’єкту проведення експертизи. 

 

Рішення про необхідність призначення експертизи має бути прийняте в межах строку, встановленого для прийняття рішення по страховому випадку, тобто  експертиза має бути призначена не пізніше ніж протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту одержання Страховиком останнього з необхідних документів, передбачених Договором страхування.                                                                  

 

Про призначення експертизи Страховик письмово повідомляє Страхувальника не пізніше ніж через 2 робочі дні з дати її призначення. Повідомлення має містити наступну інформацію: - дані щодо суб’єкта оціночної діяльності;

 

- причина, яка унеможливлює визначення суми збитків або факту та обставин настання випадку за документами, визначеними в Договорі страхування;

 

- дату початку та строки проведення експертизи та дату надання акта (звіту, висновку).  

 

Результати експертизи мають бути надані не пізніше ніж через 1 календарний місяць з дня, зазначеного в повідомленні як початок проведення експертизи.   Про наявність будь-яких результатів експертизи (проміжних чи кінцевих) Страховик повідомляє Страхувальника не пізніше ніж через 2 робочих дні з дати їх отримання та протягом 2 (двох) робочих днів надає матеріали експертизи Страхувальнику за його письмовим запитом.

 

Дії Страхувальника по збереженню майна

Страхувальники вправі вчиняти дії по збереженню та рятуванню майна, в тому числі дії по мінімізації наслідків подій  (не обмежуючись ремонтними роботами).  При цьому дії по рятуванню майна не можуть бути розцінені страховиком, як дії страхувальника по зміні місця настання страхового випадку.

 

Акт огляду пошкодженого майна

Акт огляду пошкодженого майна складається один раз (для підтвердження одного страхового випадку) за наявності представника страховика та страхувальника. У випадку відсутності представника страховика, який вповноважений підписати акт огляду, страховик повинен підтвердити таку відсутність письмово.

 

Строк прийняття рішення по страховому випадку

10 робочих днів з моменту прийняття останнього з необхідних документів  (всі внутрішні документи, що фіксують рішення страховика повинні бути підписані у визначений строк ( в тому числі підписання страхового акту)).

 

При цьому в договорі страхування має бути чітко визначений перелік документів для врегулювання страхового випадку. Ненадання Банком документів, не визначених в договорі страхування як обов’язкові, не може бути визнано підставою для відмови у виплаті страхового відшкодування. Запит щодо надання інших документів (відмінних від тих, що вказані в договорі страхування) повинен бути здійснений офіційним листом із зазначенням обґрунтування такої необхідності.

 

При настанні страхового випадку за ризиком  «Протиправні дії третіх осіб» страхувальник надає страховику тільки документ, який підтверджує прийняття і реєстрацію органами МВС та іншими правоохоронними органами  заяви страхувальника про вчинення третіми особами дій, в результаті яких був нанесений матеріальний збиток застрахованому майну. В будь-якому випадку рішення має бути прийнято не пізніше, ніж через 3 календарних місяці з дня подання заяви страхувальником про виникнення страхового випадку (незалежно від встановлення винної особи, наявності кримінального провадження, винесення судового рішення тощо).

 

Термін виплати страхового відшкодування

5 робочих днів з дня прийняття рішення про виплату страхового відшкодування.

 

В даний період Страхувальник надає письмово Страховику номер поточного рахунку для перерахування страхового відшкодування.

 

 Огляд місця події

Страхувальник зберігає до прибуття представника страховика пошкоджене застраховане майно, його залишки, місце події, оточуючі предмети у вигляді, у якому вони залишилися після настання події. Про необхідність проведення огляду Страховик зобов’язаний повідомити Страхувальника не пізніше, як через 3 години з моменту отримання усного (по телефону, електронній пошті тощо) повідомлення Страхувальника про страховий випадок, у електронному вигляді (листом) між призначеними відповідальними особами Страховика та Страхувальника.

 

Окрім випадків:

 

а) вжиття заходів для запобігання подальшому збитку;

 

б) наявності  припису компетентних державних органів, що проводять розслідування на місці події;

 

в) наявності  згоди Страховика на такі змінення;

 

г) закінчення 3 (трьох) календарних днів з наступного дня після повідомлення страховика про подію, яку може бути визнано страховим випадком.

 

Відповідальна особа Страховика

Страховик зобов’язаний призначити відповідальну особу та особу, що її заміщатиме в разі відсутності, для контактування із Банком, до компетенції якої входять наступні функції:

 

-          врегулювання страхового випадку, а саме

 

1.       супровід та консультації представника Страхувальника в частині підготовки пакета документів;

 

2.       надання письмового підтвердження (дозволу) Страхувальникові щодо змін Страхувальником місця настання страхового випадку в тому числі надання дозволу щодо дій Страхувальника з метою мінімізації насідків страхової події;

 

3.       приймати та долучати до страхової справи документи, що стосуються випадку;

 

4.       письмово інформувати Страхувальника щодо вичерпного переліку документів для повного врегулювання страхового випадку;

 

5.       на щотижневій основі надавати Страхувальнику звіт про стан врегулювання страхових випадків. Звіт складається накопичувальним підсумком з дати укладення договору страхування.

 

-          забезпечення повного супроводу договору страхування, в тому числі на запит Страхувальника внесення змін в умови договору страхування  та документально оформити такі зміни.

 

Перестрахування застрахованого майна

Якщо  виплата страхового відшкодування буде порушенням постанов та резолюцій Організації Об’єднаних Націй або торгівельних, або економічних санкцій, законів або постанов Європейського Союзу, що забороняє Страховику (або перестраховику, у якого Страховиком здійснено перестрахування  предмета страхування за цим Договором), то Страховик зобов’язаний за вимогою Страхувальника перерахувати відшкодування для відновлення майна в сумі власного утримання Страховика на дату настання випадку. У випадку якщо суми власного утримання не достатньо для відновлення майна, що було ушкоджено в результаті страхового випадку, то Страховик відновлює процес врегулювання випадку з моменту анулювання санкційних обмежень.  Санкційні норми не є підставою відмови у визнанні випадку страховим.

 

 

Прикрепленные файлы Просмотр данного поля запрещен Получить доступ к тендерной документации
Дополнительная контактная информация Просмотр данного поля запрещен Получить доступ к контактам Заказчика
  • Версия для печати